Vår katalog

Produkter

Ladda ner vår katalog

Katalog per kapitel som PDF för nedladdning

Enligt våra villkor justerar vi priserna vid behov efter utvecklingen av marknadspriser, materialpriser och valutaeffekter. Vi anger nytt versionsnummer på kapitlet efter justeringar men det kan innebära att några typer har oförändrade priser och att andra är justerade. 

På grund av kraftigt ökade inköpspriser på material, emballage och transporter har vi varit tvungna att justera våra katalogpriser från den 2021-06-01.

Vår senaste justering är till version 10.6 då vi har sett över samtliga kapitel.