Kvalitet

Med ansvar för framtiden

Kvalitet är ett honnörsord för oss på Tilka. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och har en egen noggrann kontroll av de produkter vi ska leverera till kund.

Sedan 1998 är Tilka tredjepartscertifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vi är även certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
Våra lokaler i Mönsterås ligger precis intill havet i en vacker småstadsmiljö. För oss är det naturligt att fokusera på miljön, och hur vi människor påverkar den.

Alla måste göra sin del – vi på Tilka följer naturligtvis de lagar och förordningar som finns. Vi har installerat fjärrvärme i vår anläggning och har ett bra system för sortering av sopor och restprodukter.

Arbetet med kvalitet och miljöfrågor blir aldrig färdigt. Det är ett ständigt förbättringsarbete i Tilkas vardag. Det är vi stolta över.

Certifikat

Våra idag gällande certifikat: ISO 9001 och 14001

Kontroll hos oss

Våra olika processer säkerställer att våra artiklar uppfyller ställda krav.

REACH, RoHS och SCIP

Information till våra leverantörer om vilka krav vi har på leveranser till oss när det gäller REACH, RoHS och SCIP. Läs mer här.

Vätesprödhet, risker

Vid elektrolytisk ytbehandling av höghållfasta stål har det alltid funnits en risk för vätesprödhet. Läs mer här

Uppförandekod

Tilka har en uppförandekod som vi vill att alla våra anställda och partners ska följa. Läs mer här