Personal

Vår personal

Ni når vår personal genom att ange förnamn.efternamn@tilka.se

Försäljning

Våra säljare och ordermottagare från vänster: Annette Ulmborg, Per Karlsson, Anni Norin, Magnus Leisjö, Stefan Danielsson, Theresa Ottosson, Ola Adolfsson och Heléne Petersson.

Inköp

Vår inköpsavdelning från vänster: Heléne Petersson inköpare, Thomas Fredriksson inköpsansvarig och Elin Johansson inköpare.

Lager

Vår lagerpersonal från vänster: Micael Johansson, Lars-Bertil Wessel, Nedzada Karlsson, David Palmberg och Marcus Dahl.

Administration

Den administrativa sidan svarar Ing-Marie Andersson för.

Ägare

Ägare till Tilka är Per Karlsson och Lena Johansson. Per och Lena är aktiva i företaget.

VD

VD för Tilka Trading är Yngve Åkesson