EDI och IT-lösningar

Meddelande enligt EDIFACT och IT-lösningar

Z
Med oss kan du kommunicera med följande meddelande: leveransplaner, avisering, fakturering m.m. enligt Odette eller EDIFACTS standard.
Z
Som kund kan du skapa din beställning med hjälp av en handdator. Du skickar beställningen via nätet till Strålfors som vidarebefordrar den till oss. Detta system kan också användas till andra produkter än våra.
Z
Alla våra produkter kan levereras märkta med kundens artikelnummer. Detta för att underlätta kundens hantering av leveranser från oss.
Z
Vi kan skicka er faktura från oss som en pdf-fil i ett mail till av er angiven mail-adress.
Z
Vi har avtal med Pagero så vi kan skicka er faktura via dem och ni väljer hur ni vill ta emot fakturan in i ert affärssystem.