Anskaffningsservice

Anskaffningsservice

I vår produktkatalog presenterar vi ett urval av produkter som används av ett flertal av våra kunder. Det är standardiserade artiklar som i de flesta fall följer DIN- eller ISO-normer och i övriga fall är de väl etablerade på marknaden.

Om du söker något som inte finns med i katalogen anlita vår anskaffningsservice. Vi har stor erfarenhet och ett brett kontaktnät för att skaffa det du behöver.

Z
Fästelement med annan ytbehandling, andra dimensioner, andra varianter.
Z
Specialtillverkning av detaljer enligt era ritningar. Vi hat utökat våra kontakter med olika tillverkare som gör att vi kan erbjuda betydligt fler produkter som tidigare inte kopplade samman med fästelement. Det kan vara frästa, svarvade, pressade eller av flera komponenter sammansatta produkter.

En leverantör på samtliga produkter som ska monteras underlättar ert inköpsarbete. Vi erbjuder också förpackningslösningar som sparar tid och pengar just i din montering eller på ert lager.

Ring 0499-16925 för mer information.