Bearbetade produkter

Bearbetade produkter

Nedan följer ett urval av bearbetade produkter som vi levererar enligt kundritningar.

Svarvade artiklar

Kallstukade artiklar

Frästa artiklar

Pressade artiklar

Övriga artiklar