Vår personal

Ni når vår personal genom att ange förnamn.efternamn@tilka.se

Försäljning

Våra säljare och ordermottagare från vänster: Annette Ulmborg, Stefan Danielsson, Anni Norin, Magnus Leisjö, Theresa Ottosson, Per Karlsson, Heléne Petersson och Ola Adolfsson.

Inköp

Vår inköpsavdelning från vänster: Heléne Petersson, Elin Johansson inköpare och Rikard Eriksson Inköpsansvarig.

Lager

Vår lagerpersonal från vänster: Marcus Dahl, Lars-Bertil Wessel, Micael Johansson och Nedzada Karlsson.

IT och Kvalité

IT- och Kvalitetsansvarig är Peter Krüger

Ägare

Ägare till Tilka är Per Karlsson och Lena Johansson. Per och Lena är aktiva i företaget.

VD

VD för Tilka Trading är Yngve Åkesson

Administration

Den administrativa sidan svarar Ing-Marie Andersson för.